genç birikim derneği
“İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” Şeyh Edebâli
facebook twitter google blogspot linked in youtube
 
 
Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi
 
BASIN BÜLTENİ
 

GENÇBİRİKİM DERNEĞİ 4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ AÇIKLAMASI:
"YAPABİLİRSİN, BİRLİKTE OLURSAK YAPABİLİRİZ"

 
Kansere dikkat çekmek özellikle de gençlerin kanser konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla yola çıkan Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde Muş’ta düzenlenen toplantıda,  kanser tanısı konan hastaların sosyal sorunlarına dikkat çekerek engellilere tanınan bir takım sosyal hakların kanser hastalarına da tanınmasının gerekli olduğunu belirti.

Salih Yüce 4 Şubat Dünya Kanser Günü sebebiyle yaptığı açıklamada kanserin sosyal boyuna dikkat çekerken, Genç Birikim Derneği faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

"Dünya Kanser Örgütü 4 Şubat Dünya Kanser Günü'' kampanyası ana temasını ‘’Yapabiliriz, yapabilirim’’ olarak belirledi. Genç Birikim Derneği olarak birlikte yapabiliriz diyorum. Kanseri yenen biri olarak; Yapabilirim. Ve siz; Yapabilirsiniz  ‘’ diyoruz.

Dünya’da her yıl ortalama 14 Milyon Kişiye kanser tanısı konuluyor. 8 Milyon Kişide kanserden yaşamını kaybediyor. Türkiye’de ise geçtiğimiz yıl 174 bin kişiye kanser tanısı konuldu. 103 bin erkek 61 bin kadın kanserle mücadele ediyor. Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığının kanser verilerine göre ülkemizde geçtiğimiz yıllara göre artışın durağan hale geldiğini önümüzdeki yıllarda da gerileme görüleceğini belirtiyor.

Birçok Yasal Mevzuat Ugulanmıyor!

Dünyada hızla kansere karşı bilimsel çalışmaların arttığı ve başarılı sonuçların alındığı bir dönemde, ne yazık ki biz kanser hastaları sosyal olarak henüz gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz. Kanser tanısı konan hastalara hızlı bir şekilde sosyal desteklerin sağlanması en azından engellilere tanınan bir takım sosyal hakların kanser hastalarına da tanınması gerekiyor. Son 10 yılda sağlıkta ülkemizde atılan önemli adımlar ile kanser hastalarının birçok konuda desteklendiğini görmekle beraber nadirde olsa kamuoyuna zaman zaman yansıyan tıbbi eksikliklerle birlikte sosyal sorunların var olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Kanser hastalarının lehine olan birçok yasal mevzuat hastalar tarafından bilinmiyor veya uygulamada olan birçok yasal mevzuatların uygulanmadığını da biliyoruz.

Bu işe baş koymuş kanser hastaları, sivil toplum ve kamu otoriteleri el ele verip birlikte erken tanı ve tedavi koşulları, bakım kalitesi, hastalar ile sağlık çalışanları arasındaki ilişkiler, hastanın bilgilendirilmesi, sosyal destek ve maddi yardımlar, rehabilitasyon , palyatif tedavi, hasta savunuculuğu  gibi sosyal olarak yapılanları gözden geçirip, yapılması gereken iyileştirmeleri  kamuoyu desteği  ile birlikte hasta ve hasta yakınlarına sunmalıyız.

Genç Birikim Derneği ile Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Sevgi Derneği olarak hedeflerimizin başında, toplumun kaynağı olan çocukları ve gençleri kansere karşı korumak ve hastalar için savunuculuk yapmak geliyor. Bugüne kadar birçok proje gerçekleştirdik. Muş’ta kanser konusunda erken teşhis amacı ile bir mobil meme kanseri tarama aracını kazandırdık. Halk Sağlığı Müdürlüğü ile birlikte ilçelerimizde hiç olmayan mamografiyi taramalarını bu gezici aracımızla kadınlarımızın hizmetine sunduk.

Uluslararası ‘Yeşeren Bir Bitki-8.Onkoloji Günleri’

Bu yıl 8.sini gerçekleştireceğimiz Uluslararası ‘Yeşeren Bir Bitki-'.Onkoloji Günleri ile başta ilimiz, çevremiz ve ulaşabildiğimiz ülkemiz gençliğine kanserden korunmayla birlikte, kanser hasta ve hasta yakınlarına yönelik farkındalık çalışmalarına ve etkinliklerimize devam edeceğiz. Birlikte birçok zorluğu ortadan kaldırabileceğimize inanıyoruz. Genç Birikim Derneği olarak kansere karşı mücadelede bir fark yaratabiliriz ve yaratabilirsiniz diyoruz.’’

 
 
 
 
Copyright © gencbirikim.org
designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT