genç birikim derneği
“İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” Şeyh Edebâli
facebook twitter google blogspot linked in youtube
 
Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi
 
GENÇLİK ÇALIŞMALARI - 6 ÜLKE-6 KÜLTÜR-20 DANS 1 AVRUPA
 

Projenin Genel İçeriği

Projemiz 6 ülkeden grup liderleri dahil toplamda 32 gencin katılımıyla Muş İlinde gerçekleştirilecek ve 7 gün sürecektir. Sosyo-ekonomik açıdan imkanları kısıtlı kesimden seçilecek olan bu gençlerle beraber kendi kültürlerimizi oluşturan önemli dönüm noktalarının farklı bir dille tarihe aktarıldığı şekil olan halk dansları üzerinde duracağız. Halk danslarının ortaya çıkış süreci, halk danslarının farklı kültürleri tanımadaki rolü, katılımcı ülkelerin kendi kültürlerine ait halk dansları ve bunların tarihi önemi üzerinde durulacak, atölye çalışmaları yapılacak ve farklı ülke danslarından yola çıkılarak sentez danslar ortaya çıkarılacaktır. Katılımcı ülke gençlerinin dezavantajlı durumları da gözönünde bulundurularak projenin her aşamasında aktif rol almaları için tanışam oyunları, buz kırıcılar, canlandırıcılar, rol canlandırma, resim, boyama gibi yaygın eğitim metotları kullanılacak ve böylece gençlerin kendilerine olan özgüvenlerini arttırıp projeye üst seviyede katılmaları sağlanacaktır. Kültür geceleri, kültür gezileri gibi önemli etkinliklerin de yer alacağı projemizin bazı aşamalarında yereldeki kuruluşları da dahil edip projemizi elimizden geldiğince yerel ve ulusal basına tanıtacağız.

Projemizin Başlama Noktası

Projemizin iki çıkış noktası var:
1. Kına gecelerinde okunan türküler ve oynanan oyunlar. Kına gecelerinde annelerin kızlarına verdiği değer ve kızların annelerine olan bağlılıkları oyunlarla ve türkülerle dile getirilir ve ayrıca o gecenin hüznü de yine türkülere yansır.
2. Muş-Van-Hakkari yöresinde çokça oynanan Şemame oyunun bir grup Muşlu ve Vanlı genç tarafından sentezlenerek hip-hop tarzında oynanması.
Bu olaylardan yola çıkarak Avrupa’daki farklı kültürlerin de kendilerine ait sevinçlerini, hüzünlerini yansıtan halk oyunları ve ezgiler olduğunu düşündük. Daha önce Muşta yapılan Gençlik projelerinin de bize yansıyan olumlu etkisiyle böyle bir proje yapmaya karar verdik.

 
 
 

 

 
Copyright © gencbirikim.org
designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT