genç birikim derneği
“İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” Şeyh Edebâli
facebook twitter google blogspot linked in youtube
 
Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi
 
GENÇLİK ÇALIŞMALARI - Aktif Vatandaşlık
 
Somut gerçeklik mi? Uzak ideal mi?

Bu proje Avrupa çapında ve Türkiye'de (özellikle Muş ve civarı iller) gençlerin durumun analizi sonucunda diğer ortak ülkeler ile birlikte ortaya çıktı. Yaptığımız araştırmalar sonucunda gençlerin sivil toplumda yeterince güçlü ve etkin pozisyonlarının olmadıklarının farkına vardık. Fakat biz daha istikrarlı ve demokratik bir toplum için bugünlerde üçüncü sektör olarak da adlandırılan sivil toplumun yadsınamaz bir gerçek olduğunu düşünmekteyiz.

Gençlik çalışanları ve liderlerinin bu konudaki eksikliklerini her geçen gün görüyoruz. Kendi çapında bir şeyler yapmak isteyen gençlik çalışanları var fakat bu gençler neyi nasıl yapabileceğiyle ilgili çok bilgi sahibi değiller. Biz de bu gençleri bu eğitim kursuyla destekleyip çalışmalarına kalite katmayı umuyoruz. Bu sayede onlar da yerellerinde sivil toplum bilincini geliştirip aktif vatandaşlığı destekleyebilecekler.Bu nedenle ortak kuruluşlarla birlikte sivil toplum bilincini geliştirmek, gençlik katılımını ve aktif vatandaşlığı teşvik etmek, ülkelerin demokratik gelişimine katkıda bulunmak ve bunlar için gerekli becerileri gençlere kazandırmak için bu eğitimi organize etmek istiyoruz.

Projemizin hedefleri şunlardır:
•Gençlerin aktif katılım, vatandaşlık ve sosyal içerme temalı çalışmalarını teşvik etmek
•Demokrasinin temel değerleri korumak, insan hakları, sosyal adalet gibi konularda gençlerin bilinçlenmesini sağlamak
•Demokratik bir sivil toplum için yaygın eğitim tekniklerinin kullanılmasını teşvik etmek
•Etkin bir sosyal konumu uyarıcı karar alma sürecine gençlerin aktif katılımını teşvik etmek
• Yoksulukla mücadele, sürdürülebilir kalkınma, sosyal dahil etme gibi alanlarda çalışacak gençlik çalışanlarının bilgi, beceri ve tutumlarının geliştirmek.

 
 
 

 

 
Copyright © gencbirikim.org
designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT