genç birikim derneği
“İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” Şeyh Edebâli
facebook twitter google blogspot linked in youtube
 
Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi
 
GENÇLİK ÇALIŞMALARI - Aktif ve Demokratik Gençler Doğuda Buluşuyor
 
Projeyi Destekleyen Kuruluş : CFCU (Central Finance and Contracts Unit-T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi)
Projenin Toplam Süresi : 6 AY
 
 

Projenin Amaçları

Genel amaçlar
•Muş, Van ve Batman illerinde gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi ve bu STK’lar arasında ağ oluşturulması yoluyla katılımcı demokrasinin güçlenmesine katkı sağlanması.
Özel Amaçlar
•Muş, Van ve Batman illerindeki STK’ların faaliyetlerinin tanıtılması, örgütlerindeki etkin üye sayısını artırılması ve kapasitelerinin geliştirilmesi için kapasite geliştirme eğitimlerinin verilmesi
•Sivil toplumun önemi konusunda bilinç oluşturulması
•Bu STK’ların tanıtım, halkla ilişkiler ve ağ kurma faaliyetleri ile bir araya getirilmesinin sağlaması
•STK’ların kendi çalışmalarını, hedef grubun geniş katılımıyla üç ilde birer adet gerçekleştirilecek olan eğitim ve bilgilendirme toplantıları ve Muş ilinde tüm bu STK’ların katılımı ile gerçekleştirilecek olan gençlik zirvesi ile tanıtılması ve bölgedeki diğer STK’larla bir araya gelinerek bu deneyimlerin paylaşılması
•Bu yerel sivil toplum kuruluşlarının vizyonlarının genişletmelerine yardımcı olmak
•Katılımcı demokrasinin güçlenmesine katkı sağlamak
•Önyargıların gitmesine yardımcı olmak

Ortaklar

•GENÇLİK GELİŞİM DERNEĞİ (GEGED) (BATMAN)
• TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TOG)

Hedef Gruplar

Muş’taki Genç Birikim Derneği ile Batman ve Van illerindeki proje ortağı olan 2 sivil toplum kuruluşunun üyeleri, yapılacak toplantılara katılacak olan STK temsilcileri ve gençler

Nihai Faydalanıcılar

Muş, Batman ve Van illerindeki sivil toplum kuruluşlarındaki kişilerin aileleri, yerel halk, toplantılara davet edilecek olan diğer STK’lar, Belediyeler, üniversiteli öğrenciler

Beklenen Sonuçlar

Gençlik ile ilgili konularda çalışan sivil toplum kuruluşlarının üye profillerinin ve sayılarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi, toplumun üyeleri arasında sivil toplum yaklaşımı konusunda farkındalık oluşturması ve Doğu Anadolu’daki STK’lar arasında ağ oluşturulması

Temel Faaliyetler

•Muş, Van ve Batman illerindeki sivil toplum kuruluşları ile ilgili bir araştırma yapılması
•Bu STK’ların öncelikle Muş ilinde, daha sonra ise Van ve Batman illerindeki bir araya getirilmesi, uzmanlarının da katılımıyla toplantılar yapılması
•Muş, Van ve Batman’da yapılacak 2 günlük bilgilendirme toplantısı ve kapasite gelişimi eğitimi ile gençler birbirlerini tanıması ve bilgilenme şansına sahip olması
•Gençlerin ve yerel halkın sivil toplumun önemi hakkında bilgilendirilmesi
•Gençlerin daha iyi örgütlenmesi için bir adet “Gençlik Zirvesi” yapılması
•STK’ların çalışmaları hakkında edinilen bilgilerin kitap ve CD haline getirilerek dağıtılması
•Genç Birikim Derneğinin web sitesine yapılan faaliyetlerin ve elde edilen bilgilerin eklenmesi ile yapılan çalışmaların hem projenin tanınırlığı hem de gençlerin forum yoluyla görüş alışverişinde bulunmaları

 
 
 

 

 
Copyright © gencbirikim.org
designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT