genç birikim derneği
“İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” Şeyh Edebâli
facebook twitter google blogspot linked in youtube
 
Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi
 
Basın Bültenleri
 
“KANSER HASTALIĞI SADECE HASTAYI DEĞİL BÜTÜN AİLEYİ ETKİLİYOR”
4 Şubat 2017 Dünya Kanser Günü
 

4 Şubat Dünya Kanser günü nedeni ile bütün ülkelerde çeşitli etkinlikler yapılarak farkındalık kazandırılmakta, kansere dikkat çekilmektedir. Ülkemizde de bu amaçla her yıl çeşitli etkinlikler yapılmakta.

Muş Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Sevgi Derneği ve Genç Birikim Derneği olarak ilimizde çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmaya gayret göstermekteyiz.Bizler bu güne kadar sadece 1 gün değil her günü fırsat bilerek gerek ilimizde gerekse ülkemizde birçok çalışmalarda bulunduk. Ülkemiz için kanser alanında yeni politikalar üreterek hasta derneği olmanın gayretlerini en iyi şekilde göstermeye gayret gösterdik.

Bunlardan en önemlisi ; ilimizin için de ülkemiz içinde belki ilk olan, “Mobil Meme Tarama Aracı”ydı. Meme Kanseri erken tanısında taramaların önemini biliyoruz. Bu sebeple en önemli tarama cihazlarından biri olan Mamografi cihazını, 2008 yılında ilçelerimiz ve kırsal kesime hitap edebilmek amacı ile mobil araca entegre ederek, Valiliğimiz ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’müzle birlikte ülkemizde ilk defa mobil meme kanseri tarama aracını Muşa kazandırdık. Bu araç ülkemizin kanser politikalarında da önemli adımlarından biri olmuş Sayın Bakanımızın da talimatları ile tüm Türkiye’de bu çalışma yaygınlaştırılmıştır.

“Hastalarımızın sorunlarını çözmek için gayret gösteriyoruz”

Genç birikim Derneği olarak projelerimizin içinde düzenli olarak kanser hastalarımızı ziyaret ederek gerek hastalarımızın gerek ise ailelerinin sorunlarına çözüm üretmekte gayret göstermekteyiz. Üyelerimiz, gönüllü öğretmenlerimiz ve sağlık çalışanlarımızla birlikte eğitim ve sağlık desteği vermeye çalışmaktayız.

İlimizde kanser hastalarının genellikle beslenmeden kaynaklı mide kanseri, bağırsak kanserleri yemek borusu kanserleri olarak önce çıkıyor. Dünyada ve ülkemizde olduğu gibi erkeklerde akciğer kanseri kadınlarda meme kanseri ilimizde en sık rastlanan kanser türlerinden.

İlimizde kanser hastalarının güncel profiline baktığımızda üç grup görüyoruz. Birinci grup aktif tedavi almakta Ankara, İstanbul ve çevre illerde bulunmaktadırlar. İkinci grup hastalarımız tedavi amaçlı gittikleri illerden dönmüş bir sonraki tedavi ve kontrol sürelerini beklemektedirler ve ben de dahil bu gün buradayız. Tanı almış üçüncü grup ise tedavi ve kontrol amaçlı metropol şehirlerine gitme hazırlığındalar. Bu döngü genellikle 21 günde bir böyle devam etmektedir.

Biz kanser hastalarının tedavileri için Ak Parti'nin öncülüğünde kurulan hükümetlerin sağlık politikalarındaki yaptıkları yeni düzenlemelerle önemli iyileştirmeler yapılmıştır. Bugün kanser tedavimizin tamamını devlet veya özel hastanelerde ücretsiz olarak sağlayabilmekteyiz. Avrupa, Amerika ve dünyanın birçok gelişmiş ülkelerin de dahi, sosyal güvenlik kurumları bu tedaviyi karşılayamamaktadır. Ancak, bilimsel olarak çok iyi durumda olmamıza rağmen sosyal olarak halen eksikliklerimiz bulunmaktadır.

''Kanser hastalığı sadece hastayı değil,bütün aileyi etkiliyor''

Kanser hastalığı tedavi sürecinde bozulan aile ilişkileri, fazlasıyla boşanmalara yol açmaktadır. Örneğin meme kanseri tanısı alan kadınların çoğunluğu boşanmakta veya aile ilişkilerini bozmaktadır. Kanser hastalığı sadece hastayı değil bütün aileyi etkileyen ve tedavi esnasında aile bireylerinin sürekli hasta ile birlikte tedaviye gidip gelmeleri, zaman içerinde ekonomik sorunlarla birlikte aile bütünlüğünü de bozan en önemli sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Kanser hastaları ve yakınları öncelikle tedavileri ile ilgilendikleri için kendilerine tanınan sosyal hakların birçoğundan habersiz veya kamu kurumlarından ne talep edeceklerini bilmeden yola çıkıyorlar.

Bu amaçla devletimiz tarafından hazırlanan kanser hastalarına tanınan hakların anlatıldığı broşürlerin, Valiliğimizin talimatları ile dağıtılmasını farkındalık anlamında çok önemli buluyoruz. Biz hastalar için olduğu kadar ülkemize de örnek olacak bir çalışma olacağından hiç şüphemiz yoktur.

Muş’ta yapılan sağlık çalışmaları ile ülke sıralamasında ilk 10’dayız!

Muş Halk Sağlığı Müdürlüğü’müzün yaptığı birçok çalışma Türkiye genelinde ilk 10 sıralamasına girerek bizleri de gururlandırmaktadır. 4 Şubat 2016 tarihinde kanser hastaları ile birlikte yaptığımız küçük bir anket çalışmasından çıkarttığımız sorunlarımızı Muş Vali Yardımcımızın dikkatine sunmuştuk. Sayın Vali Yardımcımız bu konuyla özel ilgilenerek hayatlarımızı kolaylaştıracak şekilde yardımcı olmak için gayret etmişlerdir. Bunlardan biri meme kanseri tanısı alan kadınlarımızın lenfleri alındığı için kolları şişmekte ve ev işlerinde zorlanmaktadır. Bu amaçla Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından kanser tedavisi gören kadınlarımıza iki haftada bir temizlik hizmeti desteği verilmesini kapsayan bir proje hazırlandı. Bu proje gerçekleşirse onlar için çok önemli bir sorun giderilecektir.

Önemli sorunlarımızdan bir diğeri ise iş yaşamlarımızda. Biz kanser hastaları ve yakınları sürekli tedavi amaçlı başka şehirlere gidip gelmek zorunda kalıyoruz. Devamlılık gerektiren işlerimizde, mesleklerimizde zaman zaman sorun yaşıyoruz. İş bulmakta güçlük çekmekteyiz veya var olan işlerimizi kaybetmekteyiz. Tedavi sürecimiz uzun süreli olabiliyor. Konaklama gerektirebiliyor veya sık sık gitmek durumunda kalıyoruz. Bu da bizlere yol, barınma ve beslenme maliyeti getirmektedir. Borçlanmakta ve tedavilerimizi sürdürmekte güçlük çekmekteyiz. Şu anda tedavisi esnasında işlerini bırakmış veya herhangi bir işi olmayan hastalarımız ve yakınlarının iş talepleri bulunmaktadır. Bu sorunumuza da en kısa sürede çözüm getirilmesini arzu ediyoruz.

8.Uluslararası Onkoloji Günleri

Yine her yıl düzenli olarak Uluslararası Onkoloji Günleri Programını farklı temalarda düzenlemekteyiz. Onkoloji Günleri süreç içerisinde sadece Genç Birikim Derneği’nin düzenlediği bir proje olmaktan çıkmış, sivil toplum kuruluşları, gençlik merkezleri ve uluslararası kuruluşların içinde yer aldığı bir network oluşumunu sağlamıştır.Bu programa yurt içinden yurt dışından alanında uzman değerli bilim insanlarımız, sivil toplum kurulu temsilcileri, kanser hastaları, gençler, gazeteciler ve politikacılar katılmaktadır. Bu yıl Eylül ayında Yeşeren Bir Bitki 8.Uluslararası Onkoloji Günleri’ni “Akciğer Kanserleri ve Kadın Kanserleri” teması ile düzenleyeceğiz.

Muş Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Sevgi Derneği- Genç Birikim Derneği olarak; erken tanı ve erişilebilir tedavilerle kanserle mücadelede başarılı olacağımız umudunu taşımaya devam edeceğiz.

Salih Yüce
Genç Birikim Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 
Copyright © gencbirikim.org
designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT