genç birikim derneği
“İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” Şeyh Edebâli
facebook twitter google blogspot linked in youtube
 
Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi
 
GENÇLİK ÇALIŞMALARI - Birbirimizden Öğreniyoruz
 
 

Projemizin genel içeriği

Farklı kültürlerdeki gençlerin bir araya gelerek cinsiyet konuları hakkındaki görüşlerini yansıtabildiği kültürlerarası öğrenmeyi sağlayarak gençlerin birbirlerini daha iyi tanımasını ve Avrupa çapında yeni arkadaşlıklar ve dostluklar edinmesi sağlayacak bir gençlik değişimidir.

Projemizin başlama noktası

Bizler Muş'ta yaşayan gençleriz. Yeni kültürler tanımak, kendi kültürümüzü tanıtmak ve gerekse yabancı dillerimizi geliştirmek için yabancı gençlerle iletişimde olmaya çalışıyoruz. Fakat ilimizde turistik bir kent olmadığı için bu tarz imkanları bulmak çok kolay değil. Biz de araştırmalarımız sonunda AB Gençlik Programı'ndan haberdar olduk ve bu konuda bilgi edindik. Daha sonraki görüşmelerde projemizin öncelikle kültürler arası öğrenmeyi sağlayacak bir proje olmasına karar verdik. Temamızı da cinsiyet, kadın-erkek eşitliği, toplumda kadın ve erkeğin yeri gibi konular seçtik.

Avrupa'nın pek çok ülkesinde de kadın ve Türkiye kelimeleri bir araya gelince negatif çağrışımlar yapabiliyor. Oysa bizim kültürümüzde kadının yeri ve önemi çok büyük. Ama maalesef her kültürde olduğu gibi bizde de bazı yanlış anlaşılmalara sebep olunabiliyor. Ayrıca kültürleri öğrenmek için en iyi yolun insanların birbirinden interaktif bir şekilde öğrenebileceklerini düşünüyoruz. Kulaktan duyma bilgiler ya da medya aracılığı ile verilen bilgiler sağlıklı olmayabiliyor. O yüzden projemizin adını da "birbirimizden öğreniyoruz" koyduk.

Projemizin hedefleri

•Farklı ülkelerden gelen gençler arasında kültürlerarası öğrenmeyi sağlamak.
•Gençlerin cinsiyet temalı konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, bilinçlerini geliştirmek ve fikirlerini yansıtabilecekleri uluslararası bir alan sağlamak,
•Cinsiyet konuları ile ilgili farklı kültür, ırk ve dinlerden gelen önyargılarını yıkmak ve hoşgörülerini geliştirmek.
•Toplumdaki ayrımcılık ve kadın statüsü konularında farkındalık yaratmak
•Uluslararası katılım ve yerelimiz arasında karşılıklı bilgi akışı sağlamak.

 

 
 
 

 

 
Copyright © gencbirikim.org
designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT