genç birikim derneği
“İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” Şeyh Edebâli
facebook twitter google blogspot linked in youtube
 
Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi
 
ÇALIŞTAY
 
81 İl Kanserli Hasta ve Yakınları Çalıştayı 2015
 


1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla Ankara’da düzenlenen “Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu'',T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Dairesi Başkanlığı, Hacettepe Üniversitesi, MECC (Ortadoğu Kanser Konsorsiyumu), ASCO (Amerikan Klinik Onkologlar Derneği), Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI), Sağlık Dernekleri Federasyonu (SADEF), Sağlıkta Umut Vakfı (SUVAK), Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği (PASHİDER), Kritik Bakım Derneği, Evde Sağlık Hizmetleri Derneği (EVSAD), Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV), Genç Birikim Derneği (GENÇBİRDER) ve Kansere Karşı El Ele Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Kanser sempozyumu yoğun katılım ile gerçekleştirildi.1600 den fazla yerli ve yabancı konuğun katıldığı kongrenin açılışını Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından yapıldı.

Sempozyum öncesi düzenlenen özel oturumda ''81 İl Kanserli Hasta ve Yakınları Çalıştay''ı düzenlendi. Grup çalışmalarının sunumu ve katkıları alınarak çalıştay raporu oluşturuldu.Düzenleme Komitesinin Ezc.Tuba ERDEBİR,Salih YÜCE, Doç.Dr.Murat GÜLTEKİN ve Yusuf Pustu'dan oluşan çalıştayın eğitmenleri ise ; Tugba Cansalı,Necmettin YEMİŞ .Başak TÜZÜN ve Berat EZEL.

 

81 İl Kanserli Hasta Ve Yakınları Çalıştayı (Özel Oturum)

Bu proje fikri ülkemizdeki kanser hastaları ve yakınlarının fikrinin alınarak her ilden 1 kanser hastası veya yakının programa katılarak toplumun çeşitli katmanlarının dahil edilmesi ve her coğrafi bölgenin önceliklerinin belirlenmesi için önemlidir. Muş’taki bir hastanın veya yakının önceliği farklıyken Edirne’de bulunan bir hastanın veya yakının önceliği farklı olabilmektedir.Bu amaçla bu toplantıdan her ilin her bölgenin ve toplumun farklı sosyo ekonomik kültürden hasta ve yakınlarının katılması ile önem arz etmektedir.

Amacımız; bu kongrenin her yıl düzenli olarak yapılmasını sağlamak, yapılan bu toplantılardan her yıl farklı bir hasta temsilcinin belirlenmesini sağlamak bu temsilcilerin simgesel olarak Sağlık Bakanı'na ve Cumhurbaşkanı'na gönüllü olarak danışmanlık yapmalarını sağlamak ve hasta çalıştayında belirlenen 10 politikanın politika yapıcılara iletilmesi,Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlenen 10 maddelik çalıştay sonucunda olabilirliği yüksek 3 madenin uygulamaya geçmesi için desteklemesi.

Bu vesile ile kanser hastaları ve yakınları en üst düzeyde temsil hakkı sağlamış olur ve sorunlarını iletecek mercilerinin devamlılığı sağlanmış olacaktır. Kanser hastaları ve yakınlarının kansere dikkat çekmeleri için kampanyalar düzenlemesi , yurt içinde ve yurt dışında kanser hastaları kongrelerine katılmalarını sağlayarak ülkemizi temsil etmeleri yeni bilimsel çalışmaları takip etmeleri sağlanmak istenmektedir.

Çalıştay Metodolojisi

Katılımcıların hastalar ve hasta yakınlarından oluşması ve daha önce bir çalıştayda yer almamış olmaları dikkate alınarak daha basit ve derinlikli sorunların yer aldığı ve cevapların net, hızlı alınabileceği bir metodoloji tercih edildi. Katılımcıların yaşadıkları durumları teşhis öncesi, tedavi sırası ve tedavi sonrası olarak 3 kategoriye ayırarak, farklı masalarda bu üç ana konuda geliştirilen sorular hazırlandı. Katılımcıların masada oturdukları kişilerle grup olarak belli sürelerle çalıştılar ve yer değiştirdiler. Böylece tüm katılımcıların küçük gruplarda daha rahat ve soru özelinde derinlikli sorgulayarak yaşadıkları deneyimleri yazmaları sağlandı. Son olarak her grup son çalıştığı masada oluşturulan fikirleri derleyerek sunum yaptı.

Konferansın ikinci aşamasında ise katılımcılar aynı masalarda sundukları sorunların çözümüne yönelik en fazla 5 öneri geliştirdi. Bu öneriler poster kağıtlarına yazıldı ve tüm katılımcıların okuyup oylayabilmeleri, ekleme yapabilmeleri için bulvar tekniği uygulandı. Sonrasında gelen tüm çıktılar derlendi ve ortak bir bildiri olarak sunuldu. Çalışma kısa sürede katılımcı kitleden bilgi almak ve öneri geliştirilmesini sağlamak için etkili ve verimli oldu. Metodoloji uygulanırken aynı zamanda katılımcıların karşılıklı iletişimini güçlendirmek de hedeflenmekteydi.

 
 
 

 

 
Copyright © gencbirikim.org
designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT