genç birikim derneği
“İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” Şeyh Edebâli
facebook twitter google blogspot linked in youtube
 
Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi
 
GENÇLİK ÇALIŞMALARI - Genç İşsizliği İle Mücadelede Girişimciliğin Desteklenmesi
 

Projemizin teması, gençlerin istihdamının arttırılmasında yani genç işsizliğinin azaltılmasında girişimciliğin öneminin vurgulanması ve bu konudaki bilincin gençler ve gençlik çalışanları başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşları arasında arttırılmasıdır.

Gençler, ülkelerin geleceği için en önemli aktörlerdendir. Onların desteklenmesi, içlerindeki enerjilerin açığa çıkarılması ve fikirlerinin gerçek projelere dönüşmesi için, girişimcilik ruhlarının ortaya çıkarılması ve onların farklı şekillerde desteklemesi gerekmektedir. İşsizlik ve özellikle genç işsizliği bütün ülkelerin en önemli sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda, istihdam konusunun önemimin vurgulanması ve genç işsizliğinin azaltılması açısından girişimciliğin önemi yadsınamaz. Girişimcilik sadece iş dünyasında yeni fırsatlar yaratmak değildir. Daha geniş bir perspektiften bakılarak aslında hayatın her aşamasında yeniliklerle açık olmak, daha aktif bir katılımcı olmak, enerjinin doğru yönlendirilmesi ve ortaya çıkarılması açısından da önem taşımaktadır.

Girişimcilik, işsizlik sorununa önemli bir çözüm olanağı sunduğu gibi ekonomik büyümenin de dinamosudur ve girişimci, ekonomik kaynakların düşük üretkenlik alanlarından yüksek alanlara aktarılma sürecinde baş aktördür, çünkü üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirerek kullanılmayan üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlar, ama daha önemlisi kullanılmakta olan üretim araçlarının ve mevcut girdilerinin değişik şekillerde kullanımı ile üretimi artırır. Ayrıca girişimci yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır, ayrıca yeni endüstrilerin doğmasına yol açar, teknolojileri kullanan sektörlerde verimliliği artırır ve hızla büyüyen sektörler yarattığı için ekonomik büyümeyi hızlandırır.

''Avrupa’da Milyonlarca Kişi İşsiz Olarak Yaşamakta''

Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ilk kez dillendirdiğinde, 2010’a kadar birlik sınırları içerisindeki işsizlik oranının büyük ölçüde azaltılması hedef olarak koyulmuştu. Fakat 2014 yılına geldiğimiz şu günlerde ne yazık ki hala istenilen amaçlara ulaşılamadı görülmektedir. Özellikle yaşanan ekonomik krizler sonrasında durum daha da kötüleşmiştir. Bu konudaki bilincin arttırılması ve yapılabilecek şeyler üzerinde konuşulması ve özellikle de gençlerin bu konulara ilgilerinin arttırılması gerekmektedir. Özellikle son yıllarda yaşanan önemli mali krizlerin ardından daha da önemli hale gelen fakirlik ve işsizlikle mücadelenin, sadece devletler düzeyinden çözümlenecek bir durum olmadığına ve kişisel olarak da gençlerin çabalarının önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu anlamda istihdam, girişimcilik, inovasyon, aktif katılım gibi konular büyük önem taşımaktadır.

Günümüzde 28 ülkenin üye olduğu ve 1951 yılından itibaren Avrupa’daki ülkelerin barış içinde yaşamasına olanak sağlayan ulusüstü bir kuruluş olan Avrupa Birliği öncülüğünde 2014 yılında başlayan ‘Erasmus + Programı’nın da en önemli konuları arasında istihdam yer almaktadır. Bizler de grup üyelerimiz ile bu konuda çalışmak üzere, bu projenin gerçekleştirilmesiyle küçük de olsa katkı vermeyi ve etkileyebileceğimiz bir bireyin toplumlara katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. İş sahibi olan bir genç sadece üretimin artmasına ve kendisine fayda sağlamamaktadır. Sağlıklı bir ruha sahip olacak bu genç, daha verimli olacak, çevresini olumlu şekilde etkileyecek, daha mutlu aileler kuracak ve aynı şekilde mutlu bireylerin yetişmesine de katkı sağlayacaktır. Kısaca söylemek gerekirse, bir gencin iş sahibi olması ve özellikle kendi girişimciliği sayesinde iş bulması ve işini kurması, sadece kendine eğil çevresine, topluma ve ülkesine fayda sağlayacaktır.

 

 
 
 

 

 
Copyright © gencbirikim.org
designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT