genç birikim derneği
“İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” Şeyh Edebâli
facebook twitter google blogspot linked in youtube
 
Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi
 
GENÇLİK ÇALIŞMALARI - Gençlik Sanat İçin Sanatla Buluşuyor: Ulusal Ajans Eylem 3
 

DESTEKLEYEN KURUM

Avrupa Birliği Gençlik Proğramları Merkezi Başkanlığı
Katılımcı Sayısı : 30

 
 
 

PROJENİN AMACI
.Gönüllü üniversite öğrencilerinin bilgi ve becerilerini yapılacak eğitimlerle geliştirerek ilimizde gelecek vaat eden fakat bir takım sosyal risklerden dolayı destek bekleyen lise öğrencilerine gelecekte yaşam becerisi ve başarı kazandıracak rehberlik imkanı sunmak.
.Lise öğrencilerini üniversite öğrencileriyle bir araya getirerek üniversiteyi kazanma konusunda daha istekli hale getirmek.
.Lise öğrencilerinin alacakları rehberlik sonucunda gelecekle ilgili daha bilinçli planlar yapmalarını sağlamak.
.Üniversite öğrencilerinin toplumsal sorumluluk duygusunu gösterebilecekleri ortam hazırlamak ve topluma karşı sorumluluklarını geliştirmek.
.İlimize değişik illerden ve kültürlerden gelen öğrencilerin; lise öğrencileri ve aileleri ile kaynaştırıp bir sosyal ve kültürel etkileşim sağlamak. Ayrıca bu gençler aracılığı ile kardeş aileler oluşturmak
.

NELER YAPILACAK?
1. Üniversiteden sosyal, kültürel ve eğitim yönünde kendini yetiştirmiş öğrenciler tespit edilecektir.
2. Tespit edilen öğrenciler uzman bir ekip tarafından seminere tabi tutulacaktır.
3. Liselerden projeye uygun öğrenciler seçilecektir.
4. Üniversite ve liselerden seçilen öğrenciler eşleştirilerek projenin uygulaması başlayacaktır.
5. Gençten gence etkileşim ve rehberlik amaçlı uygulama süresince aşağıdaki etkinlikler yapılacaktır:
-a. Mesleki rehberlik
-b. Boş zamanlarını değerlendirme çalışmaları
-c. Lise öğrencisinin eksik olduğu ders konularında gerekli desteğin sağlanması
-d. Lise öğrencilerinin okul durumlarının takibi ve sorunlarının giderilmesi için çalışmalar yapılması
-e. Üniversite öğrencileri tarafından sorumluluğundaki öğrenciler için aylık durum izleme raporunun hazırlanması
6. Projenin değerlendirilmesi

•Kültürel çeşitliliğin gücü ve kültürler arası öğrenim sürecinde deneyim paylaşımının öneminin irdelenmesi ve gençlik projelerde kültürler arası boyutun vurgulanması bu sayede beceri ve niteliklerin arttırılmasını sağlamak.
•Projeye katılacak olan imkanı kısıtlı gençlerin vizyonunun genişlemesinde ve daha aktif sosyal yaşama katılan bireyler haline gelmesi öngörülmektedir
•AB sosyal ve kültürel açıdan tanımak
•Hedef kitlede yer alan imkanı kısıtlı gençlerin sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülebilmesi için kullanılan yöntemlerin neler olabileceğinin tartışılması ve bu tartışma sonrasında sorunun çözümünde en iyi yöntemin belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesiyle gençlik projelerinin kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.
•Davet edilen ülkelerin STK’larından gelecek olan temsilcilerle imkanı kısıtlı gençlerin ekonomik durumlarını iyileştirmeye yönelik nasıl yöntemler uygulanacağını araştırmak
•İmkanı kısıtlı gençlerle iletişim kurmakta doğabilecek zorlukların nasıl üstesinden gelebileceğimizi araştırmak.
•Oluşturulacak ortaklıklarla bu gençlerin sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmede yapılacak uygulamaların çeşitliliğini arttırmak
•Hedef alınan genç kitlesinin toplumla entegrasyonunu sağlamak için nelerin yapılması gerektiğini tartışmak ve bu konuda kendi bölgemizdeki STK personellerimizi yetiştirerek bu konunun daha geniş kitlelere yayılması hedeflenmektedir.

PROJEDE YER ALAN ÜLKELER

TÜRKİYE
ERMENİSTAN,
ROMANYA
ESTONYA
AZERBAYCAN
İTALYA
LİTVANYA
BULGARİSTAN

 
 

 

 

 

 
Copyright © gencbirikim.org
designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT