genç birikim derneği
“İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” Şeyh Edebâli
facebook twitter google blogspot linked in youtube
 
Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi
 
GENÇLİK DEKLARASYON
DEKLARASYON
 
Bu deklarasyon bu proje kapsamında Gençlerin Sağlık Konusundaki taleplerini içermektedir.
Bu deklarasyon bu illerde eğitim alan gençler içerisinde ulusal toplantıya katılan 50 genç tarafından kaleme alınmıştır.
Eğitimlere bahsi geçen illerden toplam 150 genç katılım göstermiştir.
 
 

MADDE 1

Genç sağlığı ile ilgili alınacak tüm kararlarda gençler karar alma mekanizmalarına dahil edilmeli ve bu haklar yasal güvenceyle garanti altına alınmalıdır.

MADDE 2

Sağlık Personeli ve Hasta Hakları Birimi personeli genç dostu yaklaşımla çalışmalıdır ve bu konuda bu çalışanlara eğitim verilmelidir, aynı zamanda eğitim kurumlarında da sağlık hakları eğitimi yapılmalıdır.

MADDE 3

Sağlık eğitimi okul öncesi dönemde verilmeye başlanmalı, eğitim-öğretim hayatı boyunca zorunlu olarak devam ettirilmeli ve eğitimin güvenilirliği için yeterli donanıma sahip eğitimciler yetiştirilmeli.

MADDE 4

Mevcut sosyal sigortalar kanunda genç kadın ve genç erkeklerin, cinsiyet ve medeni durum ayrımı yapılmaksızın hakları eşitlenmeli, yaş sınırı ortadan kaldırılmalı.

MADDE 5

Gençlik sağlık haklarının yurtdışı hareketliliği de içerecek şekilde kapsamının genişletilerek, yurtdışındaki tedavi sürecinin her aşamasının yasal güvence altına alınması

MADDE 6

Gençlerin sağlıklı yaşam konusunda farkındalığının arttırılması için genç dostu akran eğitimleri verilmesi ve eğitim düzenleyenlerin çeşitli fonlar ile desteklenmesi.

MADDE 7

Gençlerin tedavileri sürecinde kendilerini daha iyi hissedecekleri, genç olduklarını unutturmayacak, gençlere özel tasarlanan oda, servis, kat veya hastanelerin yapılması.

MADDE 8

Eğitim- öğretim hakkının ilköğretim ve okul öncesi ile sınırlı kalmaması, MEB Evde ve ya hastanede eğitim hizmetleri yönergesinde yer alan birey tanımının gençleri kapsayacak şekilde genişletilmesi ve öğrenim hakkının görülen tedavi boyunca, alınan raporlar süresince devamının sağlanması.

MADDE 9

Mevcut kariyer danışmanlarının sağlık eğitimi alarak gençlere özellikle de hastalıkla mücadele eden gençlere daha bilinçli danışmanlık hizmetinin verilmesi.

 

 

 
 

 


 
Copyright © gencbirikim.org
designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT