genç birikim derneği
“İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” Şeyh Edebâli
facebook twitter google blogspot linked in youtube
 
Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi
 
GENÇLİK ÇALIŞMALARI - Gönüllülük ve Gençlik
Avrupa Gönüllülük Yılı

Gönüllülük kavramı, hızla değişen dünyamızda gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır. Bunun ise birçok nedeni bulunmaktadır. Sosyal problemlerin çözümünde özel sektör ve devlet artık yeterli olmamaya başlamaktadır. Farklı şekillerdeki gönüllülük faaliyetleri ise, hem bu devletin ve özel sektörün yetişemediği yerlerde hem toplumsal dayanışmanın hem de refah düzeyinin artmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Bireylerin gönüllü faaliyetler yoluyla sosyal yaşantıya daha aktif katılımının önünün açılması ve sivil toplum düzeyindeki katılımının ve sosyal uyumun artırılması için gönüllülük büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, gönüllük faaliyetleri ile bireyler bilgi, yetenek, zaman, deneyim ve öz kaynaklarını, belirli bir amaç doğrultusunda kullanıp, yeteneklerinin körelmesini önleyerek topluma bir katma değer sunmaktadırlar.

Bu nedenlerden dolayı 2011 Avrupa Birliği tarafından, 'Avrupa'da Gönüllülük Yılı' olarak ilan edilmiştir. Yıl içerisinde özellikle AB üyesi ve aday ülkelerde yaşayanlara sınırların olmadığı ve yardımlaşmanın egemen olduğu bir Avrupa yaratmanın önemi anlatılacak ve gönüllü sayısında artış sağlanarak ülkeler arası diyalog geliştirilecektir. Bizler de bu kapsamda projemizi bu alana katkı yapmasını amaçlayarak gerçekleştireceğiz. Gençler ise, tüm Dünyada değişim ve dönüşümün en önemli aktörleri olarak büyük önem taşımaktadır. Fakat gençler arasındaki gönüllük oranı ne yazık ki istenilen seviyede değildir. Bu proje, hem gönüllüğü ele almakta hem de gençler ile bağlantısını kurarak daha duyarlı, toplum ile daha iç içe gençlerin sayısının artması için önem taşımaktadır.

 
 
 

 

 
Copyright © gencbirikim.org
designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT