genç birikim derneği
“İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” Şeyh Edebâli
facebook twitter google blogspot linked in youtube
 
Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi
 
HASTA SAVUNUCULUĞU
     
 

14.Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu “Ulusal Kanser Haftası Kayıtçılık ve Tarama Eğitimleri'' 6 – 8 Nisan 2016 tarihleri arasında Rixos Otel-Ankara’da düzenlendi.Kanser kontrolünde ülkemizin geldiği nokta uluslararası veriler ışığında masaya yatırıldı.

Genç Birikim Derneği olarak 6 Nisan 2016 tarihinde gerçekleşen panelde ''Hasta Savunuculuğu'' başlıklı bir sunum gerçekleştirerek, konuya dikkatleri çekmeye çalıştık.

 

HASTA DERNEKLERİNİN GÖREVLERİNİN BAŞINDA HASTA SAVUNUCULUĞU GELMELİDİR!

Avrupa Kanser Ligi 16 Ekim 2004 yılında bir araya gelerek kanser hastaları hakları konusunda Avrupa’da uygulanmak üzere önemli kararlar aldı.Bunlardan biriside ‘’Hasta Savunuculuğu’’dur.

Genç Birikim Derneği olarak ilgili Bakanlıklar ve Kurumlar arasında kanser hastaları hakları hakkında bir araya gelerek, savunuculuk alanında lobi yapma çabası içerisindeyiz. Ayrıca,hasta savunuculuğunu gündemde tutmak ve çalışmalarımızda önemli kılmak için de tüzüğümüzün 9. maddesinde ; ' Kanser hastaları ile hasta yakınlarına tıbbi, hukuki ve sosyal destek sağlanması için çaba göstermek; kanser hastalarının yaşam kalitelerinin artırılması da dahil olmak üzere hasta savunuculuğu ile ilgili tüm çalışmalarda bulunmak' maddesini ekledik ve çalışma konularımız arasında önemli yer almasını sağladık.

Atina’da 2004 yılınd alınan kararda ; ‘’Hastaların savunulması, en iyi tedavinin sağlanması ve en iyi sonuca ulaşılması için sağlık çalışanlarıyla aktif birliktelik ve ortaklığının güçlendirmesi gerekir. Bu aynı zamanda optimum tedavi ve sonucun oluşmasına yardım edecektir.Hasta savunması ile aynı zamanda, hizmetlerin planlanması ve geliştirilmesinde de hastaların rolü dikkate alınmalıdır’’ denilmiştir. Bunlara ilişkin önemli noktaları ise şu başlıklarda belirlemişlerdir:

.Yetkili makamlarda ve hastanelerde hasta derneklerinin desteğinin alınması.
.Hastaların etkin şekilde savunmalarını yapabilmeleri için destek ve eğitimin sürekli sağlanması
.İş bulma olanaklarının kolaylaştırılması
.İş yerine adaptasyon sürecinde önyargı ve damgalamanın önlenmesi noktasında desteğin sağlanması.
.Banka kredisi ve sigortadan faydalanma olanağının sağlanması
.Kendi kendini yönetmenin desteklenmesi
.Hasta ve yakınlarına, kendi bakım ve ihtiyaçları konusunda daha fazla kontrol imkanının sağlanması

KANSER HASTALARINDA DÜZELTİCİ AMELİYAT OLANAĞININ SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR

Ak Parti iktidarında ve bu güne kadar Ak Partinin öncülüğünde kurulan hükümetlerin sağlık politikalarındaki yaptıkları yeni düzenlemelerle ,biz kanser hastaları önemli ölçüde kanser tedavimizin tamamını devlet veya özel hastanelerde ücretsiz olarak sağlamaktayız. Ancak tüm bu önemli gelişmelerin yanında özel hastanelerde yapılan cerahi operasyonlarda halen kanser hastalarından fark alınmaktadır.

Organ nakilerinde yaklaşık 80 bin TL SGK kapsamında ödenmekte iken, kanser hastalarına yapılan cerrahi operasyonlarda çok düşük ücretlerde ödenmektedir. Biz kanser hastaları tedavimizde önemli bir yer teşkil eden cerrahi operasyonların maliyetini karşılayamamaktayız ya da aile ekonomimiz önemli ölçüde etkilenmekte, alt gelir seviyesindeki hastaların özel hastanelerde operasyon yapılmasını imkansız kılmaktadır.

Sayın Sağlık Bakanımızdan ve Sosyal Güvenlik Bakanımızdan talebimiz, kanser hastalarının cerahi operasyonlarının da organ nakilerinde olduğu gibi SGK kapsamına alınması ve bu bütüncül tedaviye rahatlıkla kavuşmamızı desteklemeleridir.

Salih Yüce

 

 
Copyright © gencbirikim.org
designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT