genç birikim derneği
“İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” Şeyh Edebâli
facebook twitter google blogspot linked in youtube
 
Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi
 
GENÇLİK ÇALIŞMALARI - Kapsayıcı Büyüme İçin Genç İşsizliği ve Sosyal Dışlanma İle Mücadele

Projenin Genel İçeriği

İşsizlik günümüzdeki en önemli toplumsal sorunlardan biridir. Daha özelinde ise genç işsizliği (25 yaş altı) rakamları ise her geçen yıl artmaya devam etmektedir. Eurostat verilerine göre, AB genelinde (27 ülke) genel işsizlik ortalaması yüzde 10.2, genç işsizlik ise yüzde 22.4’tür. Avro bölgesinde ise (17 ülke) genel işsizlik oranı yüzde 10.8, genç işsizliği ise yüzde 21.6’dır. Bu rakamlar genç işsizliğinin önemini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Çünkü toplumumuzda her dört veya beş biriden biri genç işsizdir. Bu gençler her geçen gün gelecekleri ile ilgili planları ötelemek ve kendilerini rekabetçi ortamlara hazırlamak için daha fazla geliştirmek durumunda kalmaktadırlar. Bu gücü olmayan gençler ise, toplumdan yavaş yavaş dışlanmaya başlamaktadır.

Genç işsizliği konusunda bilincin arttırılması ve yapılabilecek şeyler üzerinde konuşulması ve özellikle de gençlerin ve gençlik çalışanlarının bu konulara ilgilerinin arttırılması gerekmektedir. Özellikle son yıllarda yaşanan önemli mali krizlerin ardından daha da önemli hale gelen fakirlik ve işsizlikle mücadelenin, sadece devletler düzeyinden çözümlenecek bir durum olmadığına ve kişisel olarak da gençlerin çabalarının önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu anlamda girişimcilik, inovasyon, aktif katılım gibi konular büyük önem taşımaktadır.

Gençler toplumların en önemli parçasını oluşturmaktadır. Genç nüfus, dinamik ve yaratıcı yapısıyla ülke kalkınmasının motor gücüdür. Yeni fikirlere açık, yaratıcı, enerjik, dinamik gençler ekonomik büyümeyi pozitif etkiler. Diğer koşullar sabit kaldığında, genç nüfusa sahip ülkeler diğer ülkelere göre ekonomide daha avantajlıdırlar, daha hızlı büyürler.

Avrupa 2020 Stratejisi

Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme için Avrupa Stratejisi’nde de belirtildiği üzere, kapsayıcı büyüme önceliği kapsamında, değişimin yönetilmesi ve uyumlu bir toplum yaratılabilmesi için yüksek düzeyli istihdam sağlamak, yeteneklere yatırım yapmak, yoksulluk ile mücadele ve işgücü pazarının, mesleki eğitim ve sosyal korunma sistemlerinin modernize edilmesi amaçlanmaktadır. Bu önceliğe göre ekonomik büyümenin getirilerinden toplumun bütün kesimlerinin faydalandırılması uyumlu bir toplum oluşturmak için ön şart olarak kabul edilmektedir. “Kapsayıcı Büyüme” alanında, istihdam, beceriler ve yoksulluk ile mücadele eylem alanları olarak belirlenmiştir. Bu anlamda da projemizin hedefi kapsayıcı büyüme için, gençlerin istihdam edilmelerinin ve kendilerini sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitim açılarından tamamlayarak daha donanımlı kişiler olmalarının önemi anlatılacak ve yerel ve uluslararası alanda konunun önemli kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak onların de etkilenmesi sağlanacaktır.

 
 
 

 
Copyright © gencbirikim.org
designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT