genç birikim derneği
“İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” Şeyh Edebâli
facebook twitter google blogspot linked in youtube
 
Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi
GENÇLİK ÇALIŞMALARI - Kırsal Foto Safari
 
DESTEKLEYEN KURUM
Avrupa Birliği Gençlik Proğramları Merkezi Başkanlığı
Projeyi Uygulayan Grup : Genç Kaşifler Grubu
Katılımcı Sayısı : 30

Projenin Genel İçeriği

Fotoğraf görsel sanatlar içinde çok önemli yere sahip olduğundan teknolojik gelişmeler ile birlikte klasik fotoğraftan uzaklaşılmaya ve dijital fotoğrafa hızlı bir geçiş yaşanmaktadır. Bizler de grup olarak dijital fotoğraf aracılığı ile gençlerin düşüncelerini aktarmalarını ve böylece fotoğrafı birleştirici bir araç olarak görmelerini istemekteyiz. Bu düşünceler ile bir araya gelerek bu değişim programını gerçekleştirmeye karar verdik.

Amacımız sanatın birleştirici ve yaratıcı yönüyle özellikle gençleri bir araya getirmek ve daha fazla paylaşımı sağlamaktı. Edindiğimiz tecrübeleri diğer ülkede yaşayan insanlarla paylaşmayı, daha fazla genç insanı fotoğraf ve sanat temaları çevresinde birleştirmeyi ve böylece kültürlerarası öğrenmeye katkı vermeyi istedik. Diğer ülke insanlarının kültürlerini, yaşamlarını öğrenerek bunları ayırıcı değil de birleştirici birer araç olarak kullanarak, daha fazla etkileşim sağlayabileceğimizi düşündük. Avrupa çapında ya da daha geniş bir çerçevede ortaklıkların kurulmasıyla, gençlerin ve gençlik çalışanlarının bu tür projeler yoluyla projelerinin niteliğini daha da yükseltebileceklerini ve elde edilen kazanımları sürdürmek ya da ilerletmek için topluluk düzeyinde yaratıcı etkinlikleri arttırarak diğer gençlik programı eylemlerini destekleyeceklerini düşünmekteyiz.

Bu amaçla projemize katılacak Avrupa’daki partnerlerimizle gençlerin sanata uyumunu sağlamak, sanatı bölge gençliği için cazip hale getirmek için, Destek Eğitimi, İletişim Becerileri, Bilimsel Çalışma Yöntemleri, Problem Çözme Teknikleri, Grupla Çalışma Teknikleri, sosyal Etkinlikler, Araştırma Teknikleri, Bireysel Yetenekleri Fark ettirme, Özel Yetenekleri Geliştirme, Proje Üretimi gibi alanlarda gençlerimizi aktif kılmaktır gayemiz.Bölgede gençlikle ilgili yeterince aktivitelerin olmaması zaten sosyo-ekonomik imkanlardan kısıtlı olan özelikle coğrafi olarak bir çok sosyal etkinliklerden mahrum kalmaktadırlar. Bu proje ile gençlerimizi daha aktifleştirmeyi ve gelecekle ilgili umutlarını yeşertmek ve sosyal kılmak istiyoruz.

Belentiler/Beklentilerimiz

Katılımcılarımızın beklentilerimiz içindeki doğa, hayvan ve insan sevgisini ortaya çıkarmak için planlanmıştır, yine usta öğreticiler tarafından eğitimli bir şekilde ortaya çıkacak sanatları değerlendirerek hobilerimizi daha da pekiştirmişlerdir.Katılımcıların tümü bu sanat etkinliklerinden beklentilerinin, amatörce çalışmalara başlayıp ülkelerinde ve sosyal ortamlarında gençleri hareketli kılmak, sosyalleştirmek, Avrupalılık bilincini artırmak ve şu ana kadar hiç gerçekleşmeyen bu tür aktiviteleri fazlalaştırmak aynı zamanda içine kapanmış olan gençliği sanatla duygularını dışa vurarak kendi kabuklarından dışarıya çıkmalarını sağlamaları düşüncesi bizi mutlu etmiştir.

Projede Yer Alan Ülkeler

TÜRKİYE
ROMANYA
İTALYA
BULGARİSTAN
LİTVANYA

 
 
 

 
Copyright © gencbirikim.org
designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT