genç birikim derneği
“İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” Şeyh Edebâli
facebook twitter google blogspot linked in youtube
 
Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi
GENÇLİK ÇALIŞMALARI - Kırsal Kesimlerde Gençlik Çalışmaları
 
 

PROJEYE BAŞLAMA NOKTAMIZ

Kırsal ve izole edilmiş kesimlerde yaşan gençler iş, eğitim, sağlık, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarla ilgili engellerle karşılaşmaktadırlar. Ayrıca maalesef kırsal kesimlerde gençler, gençlik çalışmalarından da yeterince yararlanamıyorlar. Bu gençler şehirdeki yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında dezavantajlı gençler ve geleceklerini inşa etmek için daha çok desteğe ihtiyaçları var. Gençlik çalışanları ve liderlerinin bu konudaki eksikliklerini her gün görüyoruz. Kendi çapında bir şeyler yapmak isteyen gençler var fakat bu gençler neyi nasıl yapabileceğiyle ilgili bilgi sahibi değiller.Biz de bu gençlerle çalışan gençlik çalışanlarının ve liderlerinin yeterli bilgi, beceriye sahip olmalarını sağlamak için bu eğitim kursunu organize etmek istiyoruz. Umuyoruz ki eğitim kursuna katılan gençlik çalışanları ülkelerine döndükten sonra yerellerinde daha iyi çalışmalar yapacaklardır.

PROJEDEKİ HEDEFLERİMİZ

Projemizin ana hedefi sosyal dışlanma, yoksulluk ve diğer zorluklarla mücadele eden kırsal kesimdeki gençlerle çalışan gençlik çalışanlarının bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Bu çerçeve içinde ;
.Kırsal yerlerde yaşayan insanların sorunlarını analiz etmek.
.Kırsal kesimdeki gençlik çalışanlarının ve gençlerin aktif vatandaşlık bilincini geliştirmek.
.Gençlik çalışılanlarının yerellerinde daha etkin çalışmalar yapmaları için gerekli metotları vermek, motivasyonu sağlamak.
.Kırsal kesimdeki gençlik çalışmalarını desteklemek, çalışmaların kalitesini arttırmak, AB Gençlik Programı hakkında bilgi vermek ve yeni projeler geliştirilmesini sağlamak.
.Kırsal kesimlerde çalışan organizasyonların deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımını sağlamak ve bu organizasyonlar arası ağlar oluşturmak.

 

 
 
Fotoğraf Galerisi
 
 

 
Copyright © gencbirikim.org
designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT