genç birikim derneği
“İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” Şeyh Edebâli
facebook twitter google blogspot linked in youtube
 
Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi
 
 
 
KONGRELERDEN
 
Ulusal Kanser Haftası- Kayıtçılık ve Tarama Eğitimleri Sempozyumu
6 – 8 Nisan 2016 Ankara
 
 

 

14.Ulusal Kanser Haftası - Kayıtçılık ve Tarama Eğitimleri Sempozyumu 6 – 8 Nisan 2016 tarihleri arasında Rixos Otel-Ankara’da düzenledi. Sempozyumda kanser alanında yaşanan gelişmeler ve kanser kontrolünde ülkemizin geldiği nokta uluslararası veriler ele alındı. Onursal Başkanlığı’nı Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Dr. Fahrettin Keleştimur’un, Başkanlığını Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan’ın yaptığı sempozyuma, Türkiye’nin her bölgesinden konu ile ilgili uzmanlar, hekimler, hemşireler, 81 ilden gelen hastalar ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Sempozyum programında 6 Nisan 2016 Çarşamba günü düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının "Hasta Savunuculuğu" panelinde; Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Sevgi Derneği Başkanı Tekin Güler, Kanserle Yaşam ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Perihan GÜRBÜZ, Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Akar moderatörlüğünde "Hasta Savunuculuğu" ele alındı.

Panele ; Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Alataş, Pembe Hanım Kanserli Hasta Ve Yakınlarıyla Dayanışma Derneği Kurucu Üyesi -Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Seda Kansu, Kanserle Dans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esra Çokçetin, Kansere Karşı El Ele Federasyonu ve Hasvak Yaşlılık Hizmetleri Kanser Eğitimleri Organizasyonu Derneği Başkanı Engin Öztürk, Genç Birikim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Salih Yüce, Umut ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nimet Baki, Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Karabıyık, Rize Kanserle Mücadele ve Yaşam Derneği Başkanı Nilüfer Emen kanser hastalarının sorunlarını aktardılar ve çözüm önerilerinde bulundular.

 

Genç Birikim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Salih Yüce panelde yaptığı konuşmasında 'Hasta Savunuculuğu'nun önemine değinirken, kanser hastaları için oldukça önemli olan “Estetik Gerektiren Cerrahi Operasyonları” nın da ödeme kapsamına almasının gerektiğine dikkat çekti ve  şu ifadele yer verdi:

''KANSER HASTALARI İÇİN 'ESTETİK GEREKTİREN CERRAHİ OPERASYONLAR' ÖDEME KAPSAMINA ALINMALI''

"1999 yılında yakalandığım yumuşak doku kanseri nedeni ile karşınızdayım. Aldığım bu tanı beni kanserle mücadele alanına taşımış oldu. Hastalığım süresince yaşadığım sorunları ve gördüğüm eksiklikleri burada anlatmak istedim. Yaklaşık olarak 16 yıldır bir savunucu olarak çeşitli lobi çalışmaları yaparak bu günlere gelmemizi sağladı. Bugün burada olmamı sağlayan değerli Kanserle Savaş Daire Başkanlığı çalışanları, Kanser Daire Başkanımıza ve oturum başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederim. Bu toplantıda olmaktan mutluluk duyuyorum.

Avrupa Kanser Ligi 16 Ekim 2004 yılında bir araya gelerek kanser hastaları hakları konusunda Avrupa’da uygulanmak üzere önemli kararlar aldı. Bunlardan biri de ‘Hasta Savunuculuğu’ idi. Genç Birikim Derneği olarak kanser hastaları ile ilgili sürekli bir araya gelerek hasta savunuculuğu hakkında ilgili bakanlıklar ve kurumlar arasında lobi yapmak çabası içerisindeyiz. Hasta savunuculuğunu gündemde tutmak ve çalışmalarımızda da önemli kılmak için tüzüğümüzün 9.maddesinde ‘’kanser hastaları ve hasta yakınlarına tıbbi, hukuki ve sosyal destek sağlanması için çaba göstermek, kanser hastalarının yaşam kalitelerinin arttırılması da dahil olmak üzere, hasta savunuculuğu adına tüm çalışmalarda bulunmak ‘’ maddesini ekledik. Çalışma konularımızın arasında savunuculuk önemli yer almaktadır.

Atina’ da alınan kararda; ‘’Hastaların savunulması, en iyi tedavilerin sağlanması ve en iyi sonuca ulaşılması için hastaların sağlık çalışanları ile aktif birlikteliğinin sağlanmalı ve ortaklığı güçlendirilmelidir’’ denilmiştir. Bu optimum tedavinin sağlanmasına yardım edecek, aynı zamanda hizmetlerin planlanması ve geliştirilmesinin de hastaların lehine olacağından dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Bunlara ilişkin önemli noktalar da belirlenmiştir. Gerekli makamlarla ve hastanelerde, hasta derneklerinin de desteğinin alınması, hastaların etkin bir şekilde savunmalarını yapabilmeleri için destek eğitiminin sürekli sağlanmasının da önemi vurgulanmıştır. Diğer önemli konu ise; iş bulma olanaklarının kolaylaştırılmasıdır.

Genç Birikim Derneği ve ben bunu 16 yıldır savunuyorum!

16 yıldır bu ülkede çok fazla sivil toplum kuruluşu olmaması sebebiyle biz kanser hastalarının özellikle engelli kapsamına alınmasının sadece iş olanakları ile değil, vergi indirimleri ve engellilerin yararlandığı çeşitli indirimlerden de yararlanılması gerekmektedir. Bununla ilgili çok önemli mücadeleler veriyoruz. Yaklaşık 4 yıl önce Türkiye’de engellilik ile yeni bir mevzuat oluştu. Bu mevzuatta yer almasını bir çok kez dile getirdik ancak ne yazık ki kendi içimizde bir konsorsiyuma varamadığımız için, kanser hastalarını bu engellilik yasasının içine dahil ettiremedik. Bu mevzuatın içine alınması çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Hasta savunuculuğu içinde iş yerine adaptasyon süresinde ön yargı ve damgalanmanın engellenmesi noktasında desteğin sağlanması adı altında bir maddeye yer verilmiştir. Ülkemizde SGK sigortamızı karşılıyor. Bildiğimiz, iyi dediğimiz birçok Avrupa ülkesinde, dünyadaki gelişmiş ülkelerde olmayan sosyal güvenlik ülkemizde mevcut. Bu konuda gerçekten hükümetimize ve iktidarına teşekkür ediyoruz. Ancak, biz kanser hastaları olarak kanser hastalığına yakalandığımız andan itibaren işimizi, ailemizi, sosyal çevremizi bütünüyle kaybediyoruz. Ve bunlara ek belki de en önemlisi ekonomik kaygılarımız var. Biz kanser hastalarına banka kredisi ve sigortadan faydalanma olanağı sağlanabilir. İstiyoruz ki; bankalar biz kanser tanısı aldığımızda tedavi sürecinde gerek duyduğumuzda, faiz almaksızın uygun vadeli kredi versinler. Belki değersiz gelebilir ama bizler büyük şehirlere tedaviye gittiğimizde ulaşımdan, hijyenik ortamlarda konaklamamıza kadar bir çok ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bu tedavi sürecimizde önemli bir destek sağlayacaktır. Hasta savunuculuğu içinde yer alan diğer bir konu, hasta ve yakınlarına daha fazla kontrol sağlanması, kendi kendini yönetmelerinin desteklenmesidir. Bu da oldukça önemli maddelerden biridir.

Düzeltici Ameliyat Olanakları Sağlanmalı!

Benim önem verdiğim, çok önemli bulduğum ve bu toplantıda üzerinde durmak istediğim asıl konu; '' Düzeltici Ameliyat Olanaklarının Sağlanması.'' Örneğin ben yumuşak doku kanserine yakalandım, sağ kolumun kemiklere kadar olan bölgesindeki yumuşak doku, kasları ile birlikte alındı. İsterdim ki, bir plastik cerraha son derece estetik bir ameliyat olayım. Kısa kollu giyiyorsun, sosyal ortamlara giriyorsun ve hastalığının fark edilmemesini istiyorsun. Bu bizler için oldukça önemli ve hassas bir konu. Çünkü insanların sorması, senin defalarca anlatmana ve defalarca hastalığını hatırlamana sebep oluyor. “Ne oldu" sorularına gerçek, yalan cevaplar vermek zorunda kalıyorsun. Kanser olduğunu söylediğinde de ardından; ‘’Ne kanseri, Nasıl oldu, Ne zaman oldu?…’’ Bir çok soru geliyor, ardı ardası kesilmiyor. Anlatıyorsun ve o acıları tekrar hatırlıyorsun. Ben yıllarca bu sorulara “ küçükken ütü basmışım, ondan”  diye geçiştirmekle çözüm buldum. Eğer bu düzeltici ameliyat imkanları tanındığı takdirde bizi bir çok sorudan ala koyacak ve kendimizi daha rahat hissedeceğiz. Özellikle de kadın kanserlerinde oldukça önemli. Bu  imkanla kadınlarımız kendilerini daha mutlu hissedecek. Özellikle Sağlık Bakanlığı’mızdan ve ilgili kurumlardan bu konuda destek bekliyoruz. Tabii ki ülkemizin şartlarında…

2002’den öncesini çok iyi biliyorum. İlaç almak için ne mücadeleler verdiğimizi biliyorum. MR çekilmesi istendiğinde kullanılması gereken kontras maddenin 170 TL‘sını kendimiz ödüyorduk. Bugün sosyal güvencemiz kuvvetlendi. Biz artık kanser hastaları olarak hiçbir para ödemiyoruz. Her türlü tedavimizi özel hastaneler dahil olmak üzere yaptırabiliyoruz, ücret ödemiyoruz. Bunu bize sağlayan AKP iktidarına ve bugüne kadar gelen hükümetlere teşekkür ediyorum. Ancak bir şeye de dikkat çekmek istiyorum. Evet çok iyi imkanlarımız var. Tedavilere ulaşabiliyoruz. Çok değerli doktorlarımız var. Cerrahi operasyon gerektiğinde konunun uzmanlarının birçoğunun özel hastanelerde olmasından  istediğimiz bir devlet hastanesine gidip ameliyat olamıyoruz. Hasta olarak hekim seçme hakkımız olduğu için özel hastanelere gitmek durumunda kalıyoruz. Bu da bize yüklü ve ek maliyetler çıkarıyor. Bir ameliyat 60-80 bin hatta 150 bin TL’ sına çıkabilmektedir. Bize bir çok imkan sağlayan hükümetlerimize teşekkür ettiğimiz gibi, bugün de hükümetimizden ve sağlık politikacılarımızdan talebimiz şudur; Organ naklinde 80 bin TL SGK kapsamında uygulanıyor. Biz kanser hastalarının cerrahi ihtiyaçlarımızda gittiğimiz özel doktorlar, özel hastaneler dahil olmak üzere cerrahi operasyonlarının SGK kapsamına alınması, SGK’ nın öngördüğü değil, mevcut koşullarda geçerli olan fiyatların dikkate alınması.

Sayın Sağlık Bakanımızdan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanımızdan talebimiz, kanser hastalarının cerrahi operasyonlarının organ nakilerinde olduğu gibi SGK kapsamına alınmasını ve bu bütüncül tedaviye rahatlıkla kavuşmamızı desteklemeleridir.

Genç Birikim Derneği olarak bu yönde hukuki başvurularımızı yapacağız ve takipçisi olacağız. Bundan sonraki çalışmalarımız içinde bu konu önemli yer tutacak. Kanser hastalarımıza bu konuda gerekli hukuki desteği de vereceğiz. Umarız en kısa sürede estetik gerektiren cerrahi operasyonlar da ödeme kapsamına alınır.''

 

 
 
KANSERLİ HASTALARIN HAKLARI (AVRUPA KILAVUZU)
 
...
 
 
Güncelleme tarihi:7.4.2016
 

 


 
Copyright © gencbirikim.org
designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT