genç birikim derneği
“İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” Şeyh Edebâli
facebook twitter google blogspot linked in youtube
 
Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi
 
GENÇLER İÇİN SAĞLIK PROJELERİ - Sağlıklı Yaşam İçin Gençlik Projesi
 

Gençlerin sağlık ve sağlıklı yaşamla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak, kanser ve bunun gibi gençlik sağlığını tehdit eden ve sağlıksız yaşam koşulları, bilinçsiz beslenme ve vücudunu tanımama nedeniyle ilerleyen hastalıkları, gençleri bilinçlendirerek ve akran bilgilendirmesi yoluyla önleyebilmektir. Bu projemizin konusu, gençlerin oyun yoluyla yaşayarak öğrenmeleri, eğitim yöntemi ile sağlıklı gelecek için fiziksel aktivite, beslenme, vücut farkındalığı, sağlık hakları, kanser ve bunun gibi hayati risk taşıyan hastalıklar hakkında bilinçlerinin sağlanarak sosyal dahiliyetlerinin artırılmasıdır.

PROJE GEREKÇESİ

Herkes için temel bir hak olan “sağlık hakkı ve sağlıklı yaşama hakkı” yalnız ulusal anayasada değil, birçok uluslararası sözleşmede de özel olarak vurgulanarak tanımlanmıştır. Bu hak ve bu hak çerçevesinde yararlanılması gereken kimi hizmet ve olanaklara, “çocuklar ve gençler” için bazı belgelerde daha ayrıntılı yer verilmiş, hatta “pozitif ayrımcılık” bağlamında “özel düzenlemeler” de yapılmıştır.

Resmi verilere göre Türkiye’de nüfusun % 50’si 20 yaş ve altındadır. Bu nedenle bu hakların tanımlanması ve uygulamada var olması çok daha önemli bir hale gelmektedir. Dolayısıyla ülkemiz “gençlerinin” bu haklarının farkında olması, haklarla ilgili bilgilenmesi, bu hakların “hakkı olduğu bilincine varması ve böylelikle, bu hakları talep edip, gündelik yaşamda ve uygulamada yararlanır hale gelmesi” çok önemlidir.

Bu aynı zaman da söz konusu hakların geliştirilmesi, içerik ve kapsamının genişletilmesi, yaygınlaştırılması açısından da yararlı olacaktır. Son bilimsel verilere göre gençlerin nüfusu neredeyse dünya nüfusunun yaklaşık %30’una ulaşmıştır. Bunların da %85'inin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı bilinmektedir. Diğer yandan yaklaşım olarak gençlik dönemini çocukluk ile erişkinlik arasında hızla geçen bir ara dönem olarak değerlendirilmesi doğru değildir.
Gençlik dönemi yaklaşık olarak 70 yıllık bir yaşamın %20’sini oluşturmaktadır. Gençler fiziksel, ruhsal yönden gelişirken çeşitli riskler ve yaşamındaki yeni durumlarla karşılaşmakta, sağlıklılık halleri ve sağlıklı yaşamaları bunlardan sürekli olarak etkilenmektedir.

Bu bağlamda; Gençlerin sağlık hakkı, sağlıklı yaşama hakkı ve sağlık hizmetlerinden yararlanırken söz konusu olan haklarını, tüm grupların ortak gereksinimler ve bunların gerektirdiği haklar bağlamında değerlendirilebiliriz. Bu hakların yalnızca tanımlanması ve ortaya konulmasının yeterli olmayacağı açıktır. Bu bağlamda bu hakların uygulamada var olması için “yapılması gerekenler” de ortaya konulmalıdır. Gençlerin sağlık hakkı, sağlıklı yaşama hakkının içeriği ve buna ilişkin tanımlarken söz konusu ettiğimiz bu hakların temel ve önemli belgelerde nasıl yer aldığı bilinmelidir.

Bu hakların gerektiği hizmetler sağlık ve sosyal hizmet kurumları eliyle verilirken şu noktalar göz önünde tutulmalıdır;

•Hizmetlere kolay ulaşılabilirlik
•Her genç tarafından anlaşılır
•Fiziksel aktivite, beslenme, vücut farkındalığı
•Sağlık Hakları
•Hayatı Risk Taşıyan Hastalıklar

Projemiz de bu önemli çerçeve içinde kurgulanmıştır.

1.Gençlerin sağlık ve sağlıklı yaşamla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak
2.Kanser ve bunun gibi gençlik sağlığını tehdit eden hastalıklar konusunda gençleri bilgilendirerek akran bilgilendirmesi yoluyla önleyebilmek
3.Gençlik sağlığı ve sağlıklı yaşam konusunda çalışmak isteyen gençlerin desteklemek
4.Genç yaşta kanser ve benzeri hastalıklara yakalanmış gençlerin toplumla entegrasyonunu ve sağlıklı yaşam hakkındaki farkındalıklarını geliştirmek
5.Gençlerin kendilerinin ve geleceklerinin farkına varmalarını sağlamak
6.Gençler ve toplum, sivil toplum kuruluları arasında işbirliği ve anlayışı geliştirmek
7.Risk altındaki gençlerin sosyal dahiliyeti için bilgilendirmek
8.Kamuoyunda sağlıklı yaşam, sağlık hakkı ve kanserden korunma konularında kampanyalar yoluyla bilinç oluşturmak
9.Gençlerin sağlık konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarına katılımını teşvik etmek
10.Gençlerin oyun yoluyla sağlık için vücut farkındalığı, fiziksel aktivitenin önemi, beslenme ve hakları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

 
*TC İÇ İŞLERİ BAKANLI DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından desteklenmiştir.
 

 
 

 

 
Copyright © gencbirikim.org
designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT