genç birikim derneği
“İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” Şeyh Edebâli
facebook twitter google blogspot linked in youtube
 
Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi
GENÇLİK ÇALIŞMALARI - SOSYAL DIŞLANMA VE GENÇLİK DEĞİŞİM PROGRAMI
 
 

Projenin Genel İçeriği

Katılımcı ülkelerin kurumları arasında deneyim ve bilgi paylaşımının amaçlandığı “Sosyal Dışlanma ve Gençlik” isimli değişim projemizle özellikle Avrupa’da marjinal ve marjinalleşme riski altında olan gençlerle daha etkin çalışmalar yapılması, ülke uygulamalarının, deneyimlerin karşılaştırılması ve bu temelde de çalışmaların güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Proje kapsamında planlanan çalışmalara katılımcı organizasyonlar dışında ülkemizden de sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog ve bu alanda çalışma yürüten kişi ve kurumlar davet edilecek, yerel etki kısmı bu şekilde güçlendirilecek ve ayrıca Avrupa Birliği boyutu da paylaşılmış olacaktır. Diğer bir amacımız edindiğimiz deneyimleri ülkemiz koşullarıyla karşılaştırmak ve çözüm önerileri geliştirebilmektir. Yapacağımız bu değişim programının gençlerin sorunlarının aşılmasında katkı sağlaması grubumuz için ilerideki çalışmalar için en büyük itici güç olacaktır.

 
 
 
 

 
Copyright © gencbirikim.org
designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT