genç birikim derneği
“İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” Şeyh Edebâli
facebook twitter google blogspot linked in youtube
 
Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi
 
Onkoloji Günleri
 

Kanser nedenlerinin çok iyi bilinmesi ve başta aileler ve gençler olmak üzere toplumsal bir bilinç yaratılması, çocukların ve gençlerin kansere karşı korunabilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Çocuklara, gençlere ve ailelere ulaşmak, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri konusunda bilinç kazanmalarını sağlamak kolaylıkla hayata geçebilecek bir konu değildir. Hastalar ve hasta yakınları bu sorunla her gün yüzleşen insanlar olarak, çevrelerine bu konuda bilinç kazandırabilmek için aktif roller üstlenebilmelidirler.

Hastaların ve kanserle mücadele konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyebilmeleri, bunların aktif parçaları olabilmeleri ve tüm bunları paylaşabilmeleri için uluslararası platformlarda yer almaları, yurtdışında ve yurtiçinde düzenlenen faaliyetlere katılmaları gerekmektedir. Onkoloji Günleri bu konuda sivil toplum kuruluşlarına ve gençlik merkezlerine eşsiz bir imkan sunmaktadır. Onkoloji Günleri sayesinde Türkiye’den kansere karşı mücadele eden birçok sivil toplum kuruluşu uluslararası ve ulusal düzeyde ilişkilerini geliştirme fırsatı bulmuştur.

Türkiye kanserle mücadele konusunda dünyaca tanınan çok başarılı bilim adamlarına sahiptir. Kanserin Türkiye’de geçmiş yıllara göre daha az korkulan ve tedavi edilebilir bir hastalık olması gerçeğinin arkasında Türk Bilim Adamlarının büyük mücadelesi vardır. Sivil toplum kuruluşları, tıp dünyasının yaptığı çalışmaların topluma aktarılması ve kansere karşı korunma konusunda büyük bir destek noktası olmuşlardır. Başka bir değişle tıp dünyası, hastalar ve sivil toplum birbirini tamamlayıcı roller üstlenmektedir. Bu kesimler arasında bir işbirliği olmaksızın kanserle mücadele konusunda büyük sonuçlar elde etmek çok zor olacaktır. Diğer taraftan çevresel kanserojenler konusuyla mücadele eden Türkiye’den ve dünyadan sivil toplum kuruluşları ve bilim adamları bulunmaktadır. Kansere karşı mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının ve gençlik merkezlerinin bu geniş kesim ile biraraya gelmesi ve işbirliği yapmaları, konunun çarpan etkisinin artması ve daha geniş bir çevreye yaygınlaşmasına imkan sağlayacaktır. “Yeşeren Bir Bitki” Onkoloji Günleri eğitsel hem de farkındalık yaratma boyutlarıyla dikkat çekici bir proje olma özelliği taşımaktadır.

Türkiye’de kanserle mücadele konusunda eksikliği hissedilen konuların başında, sivil toplum kuruluşlarının kanserle mücadele süreçlerine aktif katılımlarının yetersizliği gelmektedir. Bu konuda son yıllarda atılan adımlar bu yetersizliğin giderilmesi konusunda umut verici olmaktadır.
Sivil toplum kuruluşlarının ve gençlik merkezlerinin gelişimi tek başına ulusal çalışmalarla sağlanması mümkün değildir. Küresel bir sorun olan kanser alanında uluslararası platformlarda yer almak ve işbirliği yapmak tüm dünyada kanserle mücadele alanını güçlendirecektir.

Türkiye’de sivil toplumun kanserle mücadele alanında büyümesi, ulusal fırsatların yanısıra uluslararası çalışmalarla da desteklenmesi konusunda Onkoloji Günleri, önemli bir fırsat yaratmakta ve konuyla ilgili tüm tarafların (Kamu Kurumları, Bilim Adamaları, Uluslararası Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Hastalar, Gençler...) biraya gelmesini sağlamaktadır. Bu durum tarafların birbirini anlamasını, ortak projeler ve programlar geliştirmelerini ve Türkiye’den sivil toplum kuruluşlarının uluslararası çalışmalar içerisinde daha aktif roller almasını sağlamaktadır.

Onkoloji Günleri süreç içerisinde sadece Genç Birikim Derneği’nin düzenlediği bir proje olmaktan çıkmış, sivil toplum kuruluşları, gençlik merkezleri ve uluslararası kuruluşların içinde yer aldığı bir network oluşumunu sağlamıştır.

Onkoloji Günlerinin Geleceği Üzerine

Yurtdışından Onkoloji Günlerine katılan üst yapı kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları, Onkoloji Günlerinin gelecek yıllardaki düzenlenmesi ve içeriğiyle ilgili olarak üç somut öneride bulunmuşlardır.

1.Gelecek yıllarda düzenlenecek programların bir tema altında düzenlenmesi (Örneğin; hasta hakları, kanserle mücadele de sivil toplumun rolü, yaşam tarzı v.b)

2.Organizasyonun Genç Birikim Derneği’nin başkanlığında uluslararası kuruluşların katılımıyla oluşacak (en az 7 kuruluş) bir sekreterya tarafından yapılması, sekreteryanın aynı zamanda Onkoloji Günlerinin gündemini de belirlemesi.

3.Onkoloji Günlerine özel uluslararası bir iletişim ağı kurulması. Bu ağ vasıtasıyla Onkoloji Günlerinin sonuçlarının yaygınlaştırılması, gelecek yıllar için tanıtımının yapılması ve gelecek yıllar için eğilimlerin tespit edilmesi.

Onkoloji Günlerinin yeni bir başlangıç oluşturduğu ve bu başlangıcın uluslararası alanda etkisini artırabilmek için tüm katılımcı kuruluş temsilcileri, Genç Birikim Derneği’ne destek sağlaması konusunda görüş birliğine varmıştır. Genç Birikim Derneği’nin oluşturacağı iletişim ağının daha geniş katılımlı olabilmesi için dernek yöneticilerinin kanser konusunda düzenlenen uluslararası toplantı ve çalışmalara katılımının kolaylaştırılması için kuruluşların rol üstlenmesi konusunda bir prensip kararı da alınmıştır.Genç Birikim Derneği tarafından tüm bu somut öneriler benimsenmiş ve uygulamaya konması için girişimlere başlanmıştır.

 
 
 

 

 
Copyright © gencbirikim.org
designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT