genç birikim derneği
“İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” Şeyh Edebâli
facebook twitter google blogspot linked in youtube
 
Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi
 
MEME KANSERİ TARAMA ARACI
 
  Türkiye’nin ilk mamografi cihazlı Mobil Meme Kanseri Tarama Aracı projemiz Muş’ta hizmete girdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki birçok illerinin sosyo-ekonomik ve özelikle eğitim seviyesinin düşük olmasından kaynaklanan özelikle sağlık gibi konularda bilinç sahibi olunmamaktadır. Derneğimizin kanser ile ilgili çalışmalarında ortaya çıkan en önemli konulardan biri de hastalığa yakalanan bireylerin hastalık oluşuncaya kadar kanserden habersiz veya adı ürkütücü olduğundan daha da duyarsız davranmaktadırlar. Oysaki eğitim seviyesi yüksek bölge ve ülkelerde insanlar kendiliğinden bilinçli olarak taramadan geçerek veya hastalık hakkında yeterince bilgi sahibi olmaktadırlar.

 
Genç Birikim Derneği olarak hayata geçirdiğimiz mobil tarama aracı projemizle Japonya Büyükelçiliği ve Novartis Onkoloji’nin destekleri ile Türkiye’nin ilk Mobil Meme Kanseri tarama aracını Muş’ta hizmete sunduk. Bu proje ile bölge il,ilçe ve hatta köylere ulaşılalarak, meme kanseri konusunda farkındalık oluşturulacak ve bölge insanını kanser konusunda daha bilinçli olmaları sağlanacaktır.
 

Muş Halk Sağlığı Müdürlüğü ile birlikte sürdürdüğümüz projede Karayolları Genel Müdürlüğünün 11. Bölgesinde olan Muş, Bitlis , Hakkari Van ,Bingöl, Diyarbakır, Mardin ve Batman olmak üzere ülkemizin iki bölgesinde 8 ilinde mobil araçla tarama ve eğitim çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca KETEM’in hizmet kalitesine katkı sağlayacak olan mobil tarama aracı ile, sağlık hizmetlerinin ilçe hastaneleri ve sağlık ocaklarıyla işbirliği halinde Muş genelinde tüm ilçe ve köylere yaygınlaşması mümkün olacaktır.

 

Halihazırda Muş KETEM’de ve bölgedeki KETEM’lerde kanser taramasında kullanılan birer adet “mamografi cihazı” bulunmaktadır. Mamografi cihazının devlet hastanesiyle birlikte kullanılması nedeniyle, cihazdan verimli olarak yararlanılamamaktadır. Bununla birlikte, ilçelerde ve köylerde yaşayanların, Merkeze gelmeden mamografi hizmetinden yararlanması da mümkün olamamaktadır. Muş’ta tek mamografi cihazı olması nedeniyle, merkez dışında gelenlerin uzun süre beklemesi ve konaklamalarını finanse etme gibi zorluklar yaşanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, il'de mobil olarak da kullanılabilecek ikinci bir mamografi cihazına büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Bununla birlikte, sağlık hizmetlerinin en ücra köylere de kaliteli bir şekilde götürülebilmesi, merkez dışındaki ilçe ve köylerde mamografi cihazıyla kanser taramalarının yapılabilmesi için, tam donanımlı bir ambulans sağlanması da sağlık hizmetlerine büyük katkılar sağlayacaktır. Proje ile birlikte bölge ilerinde meme kanseri konusunda farkındalık oluşturulacak ve bölge insanını kanser konusunda daha bilinçli olmaları sağlanacaktır.

Türkiye’nin ilk Mobil Meme Kanseri tarama aracını Muş’ta projelendirmemizde ve hizmete sunmamızda başta Japonya Büyükelçiliği ve Novartis Onkoloji’ye , kurum ve kuruşuşlara desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

 
 
 
 


 
Copyright © gencbirikim.org
designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT