genç birikim derneği
“İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” Şeyh Edebâli
facebook twitter google blogspot linked in youtube
 
Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi
 
YAYINLAR
 
Türkiye'nin en az gelişmiş şehir Muş'ta 'Toplum Tabanlı, Kesitsel Bir Çalışma'

MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME VE SAĞLIK DAVRANIŞLARININ TARAMASI

Amaç: Muş, Türkiye'nin en az gelişmiş kent kentinde yaşayan 40-69 yaş arası kadınların mamografi tarama hızı ve meme kanseri farkındalığının değerlendirilmesi.

 
Yöntem: Bu popüasyon temelli kesitsel çalışmada, Muş yaşayan ve yaşları 40 69-2420 kadın Türk İstatistik Kurumu'nun kadınları listesinde rasgele seçilen ve incelenmiştir.
 

Bu çalışmada 2054 kadın % 85 katılım oranı ile incelenmiştir. Mamografi tarama oranı % 35 . Kadınların% 1 meme kanseri tanısı almış,50 ile 59 yaş arası kadınlar son 2 yıl (% 42) mamografi taramasına katılımda daha yüksek bir oran görülmüştür. Ayrıca kadınların sosyal güvenlik sigortası olması daha yüksek bir tarama oranı (% 42, sırasıyla% 44 ve% 39) vardı sahip, düzenli bir OB-GYN ziyareti sahiptir.

Kadınlar çoğunlukla meme kanseri (% 34) ile ilgili bilgiler ana kaynağı olarak televizyon ve radyo olarak işarte etmekte, ancak kendi doktor ve hemşireler tarafından yönlendirilen kadınların daha yüksek tarama hızı (% 42) görülmüştür.

Kadınlarda en sık görülen kanserin meme kanseri olduğu ve erken tespit edilirse meme kanseri tedavi edilebilir olduğunu bilen kadınlar (% 36)
mamografi taramanın meme kanseri tanısı için gerekli ve ücretsiz olduğunu bilenler (% 42), Mamografi çektirmeyen kadınların en yaygın yanıtı (% 75) "Ben gerekli olduğunu bilmiyordum" olmuştur. Mamografiyi gereksiz radyasyona maruz bıraktığını düşünen kadınlardan % 60'ında tarama oranı (% 32) anlamlı olarak düşüktür.

Sonuç: Sosyo-ekonomik ve düşük eğitim toplumlarda meme kanseri taramasına katılım artırılmalı ,doğru mesajlar, özellikle televizyon ve radyoda verilmelidir. Mesajlar açıkça ekranlı tarama olarak ve mamografi ücretsiz olduğu , erken yaşta taramanın hayatta kalmada yararlarını vurgulamak gerekir. Ayrıca tüm hekimler ziyaretleri sırasında 40 yaş üstü kadınları mamografi tarama programları hakkında bilgilendirmeleri ve yönlendirmeleri önermekteyiz.

 
Tolga Özmen- Marmara University, Department of General Surgery, Istanbul, Turkey; Salih Yüce-Youth Accumulation Association, Mus, Turkey; Tekin Güler-Fighting Against Cancer Foundation, Mus, Turkey; Canan Ulun-Mus Alparslan University, Mus, Turkey; Nilüfer Özaydın-Marmara University, Department of Public Health, Istanbul, Turkey; Sandhya Pruthi- Ordu Education and Research Hospital, Ordu; Nezih Akkapulu- Firat University, Department of General Surgery, Elaziğ; Koray Karabulut-Mayo Clinic, Rochester, MN, USA; Atilla Soran Magee-Womens Hospital of UPMC, Pittsburgh, PA, USA; Vahit Özmen- Istanbul University, Department of General Surgery, Istanbul, Turkey
 
 
Orjinal Yayın İçin: (pdf ) >>
( Survey on the mammographic screening program and breast cancer awareness in Muş, socioeconomically the least developed city in Turkey; a population based, cross-sectional study)
 
 
Journal of Breast Health de yayınlanan çalışmamız...
Barriers Against Mammographic Screening in a Socioeconomically Underdeveloped Population: A Population-based, Cross-sectional Study
 
Mamografi tarama (MS) oranları gelişmemiş toplumlarda düşük kalmaktadır. Bu çalışma ile düşük sosyoekonomik popülasyonda MS önündeki engelleri bulmayı amaçladık.
 
Orjinal Yayın İçin: (pdf ) >>
 
 

Son güncelleme:3 Nisan 2016

 
Copyright © gencbirikim.org
designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT